CZ / EN
dps

O nás

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., byla založena 1.7.1990, původně jako sdružení advokátů. Původní sdružení bez vlastní právní subjektivity sloužilo ke společnému výkonu advokacie až do 31. 12. 2010. Přeměnou na společnost s ručením omezeným v podstatě kancelář ukončila 20.letou historii své existence a do dalšího období vstoupila již v podobě nové, moderní společnosti.

Zakládajícími advokáty byli JUDr. Milan Jelínek a JUDr. Jiří Hartmann. JUDr.Milan Jelínek odešel do zaslouženého důchodu k 31.12.2019 a JUDr. Jiří Hartmann, působí jako senior společník v kanceláři do současnosti.

V dosavadní historii kanceláře sehrál významnou roli zakládající člen JUDr. Josef Vych, který byl významným a celorepublikově uznávaným odborníkem v oblasti občanského práva a členem občansko-právní sekce České advokátní komory. V advokátní kanceláři působil až do roku 2000.

Do historie kanceláře se významným způsobem zapsal také současný senior společník,JUDr. Pavel Fráňa. Podílel se od počátku aktivně na budování tváře kanceláře, a to jak v rámci jejího vnitřního fungování, tak z hlediska odborné úrovně.

Současným společníkem advokátní kanceláře, který postupně spoluvytváří obraz advokátní kanceláře na veřejnosti, je také JUDr. Jan Malý, který je dnes součástí profesionálního týmu advokátů a současně je třetím senior společníkem kanceláře.

Nová, moderní tvář kanceláře, v nové právní podobě, však nemůže být budována jen svými zakladateli. Proto není možno přehlédnout současnost, v níž významnou roli hrají nové tváře, o které se rozrostl současný tým společníků: JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D a JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.JUDr. Jiří Janeba, Mgr. Martin Koudele a JUDr. Michal Škudrna.

Současná tvář kanceláře se vytváří s významnou pomocí profesionálního aparátu kanceláře, pod jehož vedením se advokáti mohou věnovat své profesní odbornosti, organizovat ji v trvalých a specializovaných týmech a nabízet tak právní službu kvalitní,  rychlou a trvalou.  Proto je s touto kanceláří na trhu právních služeb třeba počítat jako s každým lvem na africkém safari.

pravnicka firma roku 2023
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2023 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2022 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: Regionální právnická firma roku 2021.
pravnicka firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

pravnicka firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.
1