CZ / EN
621f5eb0b6e94.jpg
Partneři

JUDr. Jiří Janeba

IČ: 71470778, ev. č. ČAK: 12383

Vzdělání:
  • Právnická fakulta MU Brno (abs. 2005), akademický titul Mgr., rigorózní zkouška, 2006 získání titulu JUDr., Katedra obchodního práva, stáž v advokátní kanceláři McAfee & Taft, Oklahoma City, Oklahoma, USA
Znalost jazyků:
  • anglický jazyk
Zaměření: 
  • obchodní právo, korporátní právo, fúze, akvizice
  • Partnerem od 1.1.2020
Členství:
  • Česká advokátní komora: člen Kontrolní rady ČAK, regionální představitel ČAK ve Východočeském regionu, zkušební komisař u advokátních zkoušek od r. 2018 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
7