CZ / EN
62bc3338c0e71.jpg
Zakladatelé

JUDr. Milan Jelínek

IČ:  48637301, ev. č. ČAK 00230

ID datové schránky: 38fhdaw
Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1974, akademický titul JUDr. 1976).
  • Advokátem od roku 1978.
Znalost jazyků:
  • anglický jazyk
Zaměření: 
  • právo obchodních společností, obchodní závazkové právo, nekalosoutěžní právo, občanské právo, průmyslově-právní ochrana duševního vlastnictví, trestní právo.

JUDr. Milan Jelínek ukončil k 1. 1. 2020 své působení v naší advokátní kanceláři.

7