CZ / EN

Whistleblowing – kompletní právní servis

2.10.2023 | Hlavní

Vážení klienti, obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že od 1.8.2023 vstoupil v platnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Ochrana oznamovatelů dle zákona je též známa pod označením/pojmem whistleblowing. Zákon zjednodušeně řečeno upravuje postupy pro přijetí informace o protiprávním jednání v organizaci, povinnosti k zřízení předem definovaného kanálu pro přijímání takových informací a zajištění nápravných opatření, to vše při současné povinnosti zajistit ochranu oznamující osoby (tj. oznamovatele) před jejím postihem.

Ochranu oznamovatele jsou povinny zajistit mimo jiné též všechny právnické osoby zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců, nejedná-li se o povinnou osobou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právnické osoby zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců, ale ne více než 250 zaměstnanců musí splnit požadavky zákona do 15. 12. 2023.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Vám, v případě Vašeho zájmu, poskytne komplexní právní servis zahrnující procesní zajištění implementace povinností dle zákona do Vaší společnosti, všechny povinné dokumenty související se zákonem, povinné směrnice a v případě zájmu též vedení a správu vnitřního oznamovacího systému, včetně výkonu funkce pověřené osoby.

Pro více informací se neváhejte obrátit na našeho advokáta Mgr. Lukáše Komárka (komarek@hjf.cz), který Vás celým procesem provede.

Více informací naleznete zde.

pravnicka firma roku 2023
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2023 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2022 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: Regionální právnická firma roku 2021.
pravnicka firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

pravnicka firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.
1