CZ / EN
Koncipienti

Mgr. Adriana Pospíšilová, LL.M.

ev. č. ČAK : 44645

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. (abs. 2020, akademický titul Mgr.)
  • Advokátním koncipientem od roku 2020.
Znalost jazyků:
  • anglický jazyk
Zaměření: 
  • občanské právo, rodinné právo, trestní právo a právo spotřebitelské
7