Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Shrnutí pro věřitele společnosti Arca Investments, a.s.

25.9.2020

V posledních měsících zaznamenali věřitelé společnosti Arca Investments, a.s. se sídlem: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, problémy této společnosti s řádnou úhradou splatných závazků.

I v samotných médiích se začaly objevovat informace o tom, že celá finanční skupina Arca, jejíž většinovým vlastníkem je Ing. Velič má vlivem současné pandemické situace problémy s vlastním financováním. Diskutované problémy začaly mít reálnou vnější podobu v tom, že samotná Arca Investments, a.s. požádala o okresní soudu v Trnavě o moratorium (ochrana před věřiteli) a to ve smyslu zákona § 8 a násl. Zákona č. 62/2020 Z.z., o některých mimořádných opatření v souvislosti s šířením nebezpečné nakažlivé lidské choroby COVID-19 v justici a kterým se mění a doplňují některé zákony. Zároveň nejvýznamnější česká dceřiná společnost, Arca Investments,a.s. Arca Capital Bohemia, a.s. požádala rovněž o moratorium tentokrát v souladu s českým insolvenčním zákonem. Poslední významná událost nastala dne 17.9.2020, kdy společnost IFIS investiční fond, a.s. podala na Arcu Investments, a.s. insolvenční návrh. V tomto insolvenčním návrhu se insolvenční navrhovatel mimo jiné snaží přesvědčit insolvenční soud o tom, že je dána příslušnost českých soudů pro řešení úpadkové situace Arca Investments, a.s. a tedy, že úpadek by měl být řešen v souladu s českým insolvenčním právem. Právě posouzení zda pro věřitele je výhodnější česká cesta nebo slovenská cesta a do jaké míry lze prosadit výhodnější právní úpravu je jedním z prvních úkolů Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. při zastupování svých klientů.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je subjektem, který hodlá sdružovat věřitelé do tzv. klubu věřitelů. Svým klientům pak následně během hromadného zastupování zajistí co nejvyšší výtěžek. Advokátní kancelář není finanční skupinou, která by měla zájem o odkup pohledávky od věřitelů Arca Investments, a.s. I s takovými subjekty se lze na trhu potkat, jejich zájem však může( ale nemusí) být jiný než nejvyšší uspokojení pohledávek. Zájem finančních skupin, které nevykonávají čistě advokátní činnost, tak může být snaha naopak o co nejvyšší zpeněžení majetku Arca Investments, a.s. a výhodné převzetí některých rozběhlých projektů. V tomto ohledu může být pozice, Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., odlišná od subjektů nabízejících odkup pohledávek, často se zaplacením kupní ceny pohledávky vázaných až na skutečné vymožení finančních prostředků, v rámci úpadkového řízení.

Více informací se dozvíte zde

Cíl prezentovaný výše hodlá advokátní kancelář realizovat především sdružováním věřitelů. A případnou silou sdružených hlasů ovlivnit podobu hlasování na schůzi věřitelů, hlasováním na věřitelském výboru jakož i případné hlasování o způsobu řešení úpadku a možné podobě reorganizačního plánu a to bez ohledu na to, zda úpadek bude řešen před českými nebo slovenskými soudy.

JUDr. Jan Malý, advokát

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní stavby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
PF 2021
Autor: HJF dne 22.12.2020

Za celý tým Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o Vám přejeme, aby Váš nadcházející rok byl plný dobré nálady a týmového ducha.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 10.12.2020

Je nám velkým potěšením oznámit, že jediná žena ve společnosti na pozici partner, JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D., se umístila jako Královna českého práva i pro rok 2020.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 4.12.2020

Přinášíme aktuální článek od naší advokáty Mgr. Veroniky Kaiserové na téma: Zadlužování dětí, který vyšel v odobrném periodiku Rodinné listy.

Vydavatel: Wolters Kluwer ČR a.s.

více

Právnická firma roku 2020
Autor: HJF dne 4.11.2020

Je pro nás potěšením Vám oznámit, že jsme letos obhájili vítězství v soutěži Právnická firma roku 2020 v kategorii Logistika a dopravní stavby.

více

5