CZ / EN
Koncipienti

Mgr. et Mgr. Šárka Langhammerová

ev. č. ČAK  43962

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2020, akademický titul Mgr.)
  • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2020, akademický titul Mgr.)
  • Advokátním koncipientem od roku 2021.
Znalost jazyků:
  • anglický jazyk, německý jazyk
Zaměření: 
  • občanské právo, obchodní právo, pracovní právo
7