CZ / EN
62878a8264a8d.jpg
Spolupracující advokáti

JUDr. Petr Vacek

IČ: 66242517, ev. č. ČAK 4719

Vzdělání:
  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 1986 rigorózní zkouška z mezinárodního práva veřejného a soukromého, JUDr. 1987). Nástavbové studium Oslo (veřejná správa).
  • Advokátem od roku 1998. 
Znalost jazyků:
  • němčina, angličtina, ruština, norština
Zaměření: 
  • mezinárodní právo veřejné a soukromé, mezinárodní finanční právo, obchodní právo
Působení: 
  • Od roku 1990 v diplomatických funkcích na velvyslanectví v Oslo, ve Vídni a v Tokiu.
  • Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR zástupce ředitele mezinárodně právního odboru a vedoucí delegace pro otázky sukcese ČR do mezinárodních smluv sjednaných bývalou federací.
7