CZ / EN
dps

Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje právní služby i v oblasti práva trestního. Kancelář za tímto účelem spolupracuje s odborníky v navazujících oborech, jako jsou soudní znalci či jiní experti. Advokátní kancelář vykazuje vysokou úspěšnost při obhajobách vazebních věcí a při dosahování alternativních způsobů ukončení trestních řízení. Za svoji činnost byla opakovaně oceněna v soutěži Právnická firma roku jako doporučovaná nebo velmi doporučovaná advokátní kancelář pro oblast trestního práva.

V Advokátní kanceláři je založen specializovaný trestní tým, který poskytuje komplexní služby v oblasti trestního práva. Tým je veden Mgr. Lukášem Smutným, senior advokátem a specialistou na trestní právo. V rámci týmu jsou napříč Advokátní kanceláří sdružováni advokáti a advokátní koncipienti, kteří se podílejí na jednotlivých trestních kauzách. Kancelář zastupuje poškozené a oběti veškerých typů trestných činů. V rámci nich se mimojiné specializuje na pomoc obětem domácího násilí a sexuálních trestných činů a na pomoc poškozeným a pozůstalým z dopravních nehod.

Oběti domácího násilí a sexuálních trestných činů

Specializovaný trestní tým pomáhá zvládnout trestní řízení tak, aby pro klienta bylo co nejméně zatěžující (pomáhá uplatnit a ochránit práva, zastupuje je při komunikaci s orgány veřejné moci, doprovází je u řady úkonů trestního řízení atd.) Dále pak:

  • zajišťuje bezpečí oběti pomocí vybraných nástrojů trestního i civilního práva,
  • pomáhá s žádostí o bezplatnou právní pomoc advokáta, kterou za oběť hradí stát,
  • vymáhá pro klienty náhradu škody po pachateli,
  • vypracuje žádost o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti adresovanou Ministerstvu spravedlnosti ČR,
  • zajišťuje související právní pomoc v dalších oblastech (rozvod, péče o děti, vypořádání majetku atd.)

Dopravní nehody:

V rámci specializovaného týmu je rovněž poskytována právní pomoc poškozeným a pozůstalým z dopravních nehod. V tomto případě jsou poskytovány tyto služby:

  • vymáhání náhrady škody v trestním i civilním řízení,
  • uplatnění a ochrana práv klienta,
  • zastupování klientů u řady úkonů před orgány veřejné moci,
  • zastupování klientů při komunikaci s orgány veřejné moci,
  • uplatnění nároků vůči pojišťovnám.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2022 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: Regionální právnická firma roku 2021.
pravnicka firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

pravnicka firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.
1