CZ / EN
dps

Daňové právo

Advokátní kancelář se profiluje též v oblasti daňového práva. Za poskytování právních služeb v této oblasti je odpovědný specializovaný právní tým vedený partnerem kanceláře JUDr. Ondřejem Moravcem, Ph.D.

Daňové právo přestává být doménou daňových poradců a změtí právních norem izolovanou od ostatních oblastí práva. Klíčovou se tak stává znalost souvislostí mezi obchodními a tzv. daňovými aspekty transakcí. Klienty neodkazujeme na jiné poradce, ale poskytujeme jim komplexní poradenství. Harmonizace daně z přidané hodnoty a zejména formující vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie i Nejvyššího správního soudu pak učinily z daňového práva disciplínu, která klade vysoké nároky na znalosti, schopnosti a zkušenosti poradců.

Detailní znalost judikatury (a to nejen v oblasti daňové, ale též unijní a ústavní) a veškerých souvislostí již tak dnes není přidanou hodnotou, nýbrž nutným standardem. Specializovaný tým při poskytování právních služeb úzce spolupracuje s dalšími odborníky Advokátní kanceláře, zejména z oblastí akvizic, insolvenčního práva a práva trestního. Při poskytování právních služeb postupujeme vždy v součinnosti s daňovými (či jinými poradci) klienta, případně zajistíme angažmá daňových poradců či auditorů spolupracujících s Advokátní kanceláří.

Přidanou hodnotou odlišující služby HJF od jiných advokátních kanceláří je aktivní účast expertů Advokátní kanceláře na prestižních odborných akcích. Ti mají bezprostřední přístup k aktuálnímu dění v oboru a nemalou měrou se podílejí i na ovlivňování jeho dalšího vývoje.

Tento přístup se stal základem některých profesních úspěchů Advokátní kanceláře v této oblasti, mezi něž patří např. znovuzavedení slevy na dani pro pracující důchodce v souvislosti s intervencí Ústavního soudu, nastolení diskuse o možnosti vrácení nesporné části nadměrného odpočtu při zahájení daňové kontroly správcem daně či obrany proti zajišťovacím příkazům.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. je dlouholetým externím spolupracovníkem Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, členem odborné sekce veřejného práva České advokátní komory a zakládajícím členem Unie daňových poplatníků České republiky. V roce 2013 obsadil druhé místo v soutěži Právník roku v kategorii Talent roku.

Poskytované právní služby:

  • Zastupování při daňových kontrolách a v jiných daňových řízeních,
  • Zastupování ve sporech se správci daně,
  • Pomoc při uplatňování nároku na náhradu újmy způsobené nezákonným postupem správcem daně,
  • Obhajoby ve věcech daňových
  • Zpracování právních analýz v oblastech daňového práva,
  • Poradenství ve sporech při správě dotací (kontroly poskytovatele dotace, daňové kontroly, zastupování ve věcech odvodů za porušení rozpočtové kázně)
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2022 v kategorii: Logistika a dopravní služby.
pravnicka firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: Regionální právnická firma roku 2021.
pravnicka firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

pravnicka firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.
1