Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Historie

Historie

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., byla založena původně jako sdružení advokátů ke společnému výkonu advokacie podle zákona o advokacii, který nabyl účinnosti k 1. 7. 1990. Zakládajícími advokáty byli JUDr. Milan Jelínek a JUDr. Jiří Hartmann. JUDr.Milan Jelínek odešel do zaslouženého důchodu k 31.12.2019 a JUDr. Jiří Hartmann, působí jako senior společník v kanceláři do současnosti.

Další zakládající členové JUDr. Josef Vych a JUDr. Marta Fedorková již v kanceláří nepůsobí. Původní sdružení bez vlastní právní subjektivity sloužilo ke společnému výkonu advokacie až do 31. 12. 2010.

Přeměnou na společnost s ručením omezeným v podstatě ukončilo 20.letou historii své existence a do dalšího období vstupuje již v podobě nové, moderní společnosti, sloužící k modernímu způsobu a výkonu advokacie.

 

V dosavadní historii kanceláře sehrál významnou roli zakládající člen JUDr. Josef Vych. Již v době založení kanceláře byl významným a celorepublikově uznávaným odborníkem v oblasti občanského práva, byl členem občansko-právní sekce České advokátní komory, působil v řadě dalších vzdělávacích a obdobných uskupení a byl především respektovaným advokátem i mezi soudci. V advokátní kanceláři působil až do roku 2000, kdy jeho život ukončila tragická dopravní nehoda. Do té doby pracoval na hradeckém pracovišti kanceláře, byl jejím tmelícím prvkem a podílel se významně na prestiži kanceláře, která v té době z hlediska odbornosti nepochybně patřila mezi kanceláře nejuznávanější.

JUDr. Marta Fedorková, spoluzakladatelka kanceláře, pracovala jako partnerka v advokátní kanceláři do poloviny 90. let. Působila zejména v oblasti práva rodinného a po odchodu ze sdružení ještě několik let s advokátní kanceláří úzce spolupracovala.

V průběhu trvání advokátní kanceláře jako sdružení stali se postupně společníky další advokáti: JUDr. Petr Vališ, JUDr. Miroslav Nypl, JUDr. Milan Novák a Mgr. Kateřina Kavalírová. Ti všichni dnes v kanceláří nepůsobí a rozhodli se buď pro samostatný výkon advokacie nebo pro společný výkon advokacie v jiných sdruženích.

Do historie kanceláře se významným způsobem zapsal také současný společník, JUDr. Pavel Fráňa, který po úmrtí JUDr. Josefa Vycha vstoupil na jeho místě do názvu kanceláře. Podílel se od počátku aktivně na budování tváře kanceláře, a to jak v rámci jejího vnitřního fungování, tak z hlediska odborné úrovně. Sám působí u stálého rozhodčího soudu jako rozhodce a díky svým jazykovým schopnostem zajišťuje právní pomoc českým klientům v zahraničí a zahraničním klientům na území ČR.

Současným společníkem advokátní kanceláře, který postupně spoluvytváří obraz advokátní kanceláře na veřejnosti, je také JUDr. Jan Malý, který je dnes součástí profesionálního týmu advokátů a současně je společníkem kanceláře.

Zakládající členové advokátní kanceláře, kteří v ní působí dosud, jsou v současné době tvářemi advokátní kanceláře i pro odbornou, především advokátní, veřejnost. Oba působí v orgánech české advokacie a významně se podílejí na činnosti České advokátní komory, zejména na její legislativní činnosti, výchovné a vzdělávací činnosti, v odborných sekcích a na poli organizačním. Oba jsou respektovanými odborníky a nositeli současné prestiže a současného rozvoje kanceláře.

Nová, moderní tvář kanceláře, v nové právní podobě, však nemůže být budována jen svými zakladateli. Proto není možno přehlédnout současnost, v níž významnou roli hrají nové tváře, o které se rozrostl současný tým společníků: JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D a JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Ke konci roku 2019 se Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. spojila s Advokátní kanceláří Janeba, s.r.o. a do řad kanceláře tak vstoupil nový tým kolegyň a kolegů, v čele s novým společníkem JUDr. Jiřím Janebou.

Současná tvář kanceláře se vytváří s významnou pomocí profesionálního aparátu kanceláře, pod jehož vedením se advokáti mohou věnovat své profesní odbornosti, organizovat ji v trvalých a specializovaných týmech a nabízet tak právní službu kvalitní, trvalou, ekonomicky výhodnou a rychlou. Proto je s touto kanceláří na trhu právních služeb třeba počítat jako s každým lvem na africkém safari.

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: 
Regionální právnická firma roku 2021.

 
Právnická firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní stavby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 19.4.2022

Je nám potěšením Vám oznámit, že jeden z našich partnerů, JUDr. Jan Malý se probojoval mezi 50 nejvlivnějších lidí v českém fotbale s ohledem na jeho funkci: předseda odvolací komise FAČR. Moc gratulujeme!!!

více

Hledáme posilu do našeho týmu v Praze
Autor: HJF dne 29.3.2022

Hledáme parťáka do našeho právního týmu v Praze na pozici advokátní kocipient/advokátní koncipientka.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 24.3.2022

Jeden z našich partnerů JUDr. Michal Škudrna zodpovídá otázky redaktorovi ČT24 na téma Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU. Rozhovor si můžete prohlédnout od času 0:26.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 16.3.2022

Náš partner JUDr. Michal Škudrna zodpověděl otázky redaktorovi Lidových novin ohledně Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU.

více

1