Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Praha
+420 225 000 400
Hradec Králové
+420 495 534 081
CSI ABL

Historie

Historie

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., byla založena původně jako sdružení advokátů ke společnému výkonu advokacie podle zákona o advokacii, který nabyl účinnosti k 1. 7. 1990. Zakládajícími advokáty byli dva současní společníci – JUDr. Milan Jelínek a JUDr. Jiří Hartmann, kteří aktivně působí v advokacii a v kanceláři do současné doby.

Další zakládající členové JUDr. Josef Vych a JUDr. Marta Fedorková již v kanceláří nepůsobí. Původní sdružení bez vlastní právní subjektivity sloužilo ke společnému výkonu advokacie až do 31. 12. 2010.

Přeměnou na společnost s ručením omezeným v podstatě ukončilo 20.letou historii své existence a do dalšího období vstupuje již v podobě nové, moderní společnosti, sloužící k modernímu způsobu a výkonu advokacie.

 

V dosavadní historii kanceláře sehrál významnou roli zakládající člen JUDr. Josef Vych. Již v době založení kanceláře byl významným a celorepublikově uznávaným odborníkem v oblasti občanského práva, byl členem občansko-právní sekce České advokátní komory, působil v řadě dalších vzdělávacích a obdobných uskupení a byl především respektovaným advokátem i mezi soudci. V advokátní kanceláři působil až do roku 2000, kdy jeho život ukončila tragická dopravní nehoda. Do té doby pracoval na hradeckém pracovišti kanceláře, byl jejím tmelícím prvkem a podílel se významně na prestiži kanceláře, která v té době z hlediska odbornosti nepochybně patřila mezi kanceláře nejuznávanější.

JUDr. Marta Fedorková, spoluzakladatelka kanceláře, pracovala jako partnerka v advokátní kanceláři do poloviny 90. let. Působila zejména v oblasti práva rodinného a po odchodu ze sdružení ještě několik let s advokátní kanceláří úzce spolupracovala.

V průběhu trvání advokátní kanceláře jako sdružení stali se postupně společníky další advokáti: JUDr. Petr Vališ, JUDr. Miroslav Nypl, JUDr. Milan Novák a Mgr. Kateřina Kavalírová. Ti všichni dnes v kanceláří nepůsobí a rozhodli se buď pro samostatný výkon advokacie nebo pro společný výkon advokacie v jiných sdruženích.

Do historie kanceláře se významným způsobem zapsal také současný společník, JUDr. Pavel Fráňa, který po úmrtí JUDr. Josefa Vycha vstoupil na jeho místě do názvu kanceláře. Podílel se od počátku aktivně na budování tváře kanceláře, a to jak v rámci jejího vnitřního fungování, tak z hlediska odborné úrovně. Sám působí u stálého rozhodčího soudu jako rozhodce a díky svým jazykovým schopnostem zajišťuje právní pomoc českým klientům v zahraničí a zahraničním klientům na území ČR.

Současným společníkem advokátní kanceláře, který postupně spoluvytváří obraz advokátní kanceláře na veřejnosti, je také JUDr. Jan Malý, který je dnes součástí profesionálního týmu advokátů a současně je společníkem kanceláře.

Zakládající členové advokátní kanceláře, kteří v ní působí dosud, jsou v současné době tvářemi advokátní kanceláře i pro odbornou, především advokátní, veřejnost. Oba působí v orgánech české advokacie a významně se podílejí na činnosti České advokátní komory, zejména na její legislativní činnosti, výchovné a vzdělávací činnosti, v odborných sekcích a na poli organizačním. Oba jsou respektovanými odborníky a nositeli současné prestiže a současného rozvoje kanceláře.

Nová, moderní tvář kanceláře, v nové právní podobě, však nemůže být budována jen svými zakladateli a společníky. Proto není možno přehlédnout současnost, v níž významnou roli hraje nové tvář, spolupracujícího advokáta – specialisty JUDr. Ondřeje Moravce, odborníka na ústavní a veřejné právo.

Současná tvář kanceláře se vytváří s významnou pomocí profesionálního aparátu kanceláře, pod jehož vedením se advokáti mohou věnovat své profesní odbornosti, organizovat ji v trvalých a specializovaných týmech a nabízet tak právní službu kvalitní, trvalou, ekonomicky výhodnou a rychlou. Proto je s touto kanceláří na trhu právních služeb třeba počítat jako s každým lvem na africkém safari.

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2017
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je velmi doporučovanou kanceláří soutěže Právnická firma roku 2017 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.

Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
Právnická firma roku 2018
Autor: HJF dne 7.11.2018

Dne 5.11.2018 se konal již 11. ročník prestižní soutěže Právnická firma roku 2018. Naše kancelář se umístila jako velmi doporučovaná kancelář v těchto oblastech: Trestní právo a Regionální právnická firma. Rovněž se společnost umístila jako doporučovaná právnická firma roku a to konkrétně v těchto odvětvích: Řešení sporů a arbitráže a Daňové právo. Poděkování patří všem našim kolegyním a kolegům, kteří stojí za tímto úspěchem.

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 22.10.2018

JUDr. Jiří Hartmann, v roli ombudsmana deníku Blesk, poskytuje rady ohledně spoluvlastnictví.

více 1  více 2

Hledáme posilu do našeho týmu
Autor: HJF dne 10.10.2018

Hledáme parťáka do našeho právního týmu na pozici advokátního koncipienta

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 28.8.2018

Přinášíme článek JUDr. Ondřeje Moravce, Ph.D. na téma Vrácení mylně naúčtované DPH správcem daně.

více