Kontaktujte nás
Vyhledávání
facebook
Hradec Králové
CSI ABL

Uvolňování krizových opatření

11.5.2020

Vláda České republiky (dále také jako „vláda“) v reakci na rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zrušena s účinností od 27. 4. 2020 čtyři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví,1 přijala na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona opatření, jimiž zmírnila některé povinnosti uložené v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Obchodních vztahů se týkají především následující krizová opatření přijatá jako usnesení vlády ČR č. 443 a usnesení vlády ČR č. 453.

Prvně zmíněné krizové opatření upravuje podmínky pro návrat občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů z cizího státu zpět na území České republiky (dále také jako „občané“) a zároveň rozvolňuje zákaz vstupu na území České republiky pro cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt do 90 dnů (dále také jako „cizinci“). Občané mohou vycestovat mimo území České republiky, při svém návratu ale musí předložit potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 4 dny, případně musí podstoupit karanténu v délce 14 dní.2 Zákaz vstupu cizinců na území České republiky je sice nadále všeobecný, existují z něho však četné výjimky, které mohou přispět k oživení mezinárodní obchodní spolupráce.3 Všichni cizinci, na něž se vztahuje výjimka ze zákazu, musí prokázat oprávněnost vstupu na území České republiky a dále musí dodržet další pravidla, která se na ně vztahují podle tohoto krizového opatření. Všechny osoby, které překračují státní hranici (tedy včetně občanů), jsou navíc povinny strpět kontrolu příznaků infekčního onemocnění a při zjištění příznaků musí poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

V souvislosti s výše uvedeným připomínáme, že nadále zůstává v platnosti mimořádné opatření v dopravě, podle něhož je s výjimkami zakázáno přepravovat cestující přes hranice České republiky v mezinárodní silniční, drážní a vodní vnitrozemské dopravě.4

Ve druhém zmíněném přijatém krizovém opatření vláda stanovila pravidla pro maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách. Kromě již otevřených provozoven, jejichž výčet stanovuje bod I. písm. a) ve spojení s bodem II. uvedeného krizového opatření (např. prodej potravin, lékárny, atd.), mohou být od 27. 4. 2020 otevřeny také všechny provozovny, jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2 (větší provozovny mohou být otevřeny, bude-li v ní vytyčena a vymezena plocha nepřesahující 2 500 m2). Uvedené ale neplatí pro provozovny, do kterých zákazníci přistupují pouze z vnitřních prostor nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Za splnění určitých podmínek mohou obnovit provoz autoškoly, zoologické zahrady, botanické zahrady, knihovny a také některá vnitřní sportoviště (posilovny, tělocvičny a fitness centra).5 Nadále však platí úplný (bez ohledu na velikost provozovny) zákaz provozu heren a kasin, provozu taxislužeb (s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby), provozu stravovacích služeb (nevztahuje se na prodej jídla s sebou a stravování, které neslouží pro veřejnost) a poskytování služeb, při kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. kadeřnictví, holičství, pedikúra, manikúra, masáže). Omezen také zůstává prodej ubytovacích služeb.6 Krizové nařízení dále stanovuje pravidla, která musí být při prodeji dodržována (např. zajištění dodržování rozestupů mezi zákazníky, umístění desinfekčních prostředků, zákaz zkoušení oblečení v prodejnách oděvů, informovaní zákazníků atd.)7 a také pravidla pro konání farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť.8

Při příležitosti přijímání nových opatření vláda rovněž aktualizovala harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činnosti (obr. 1). Situace se ale dynamicky vyvíjí a není vyloučeno, že se nastíněný vládní plán změní. Vývoj normotvorby proto naše advokátní kancelář i nadále sleduje a o případných změnách Vás budeme informovat.

1 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 14 A 41/2020
2 Výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny v bodu I. odst. 3 krizového opatření
3 Mezi tyto výjimky patří například a) vstup cizinců v zájmu České republiky (vláda již potvrdila tuto výjimku jedné společnosti z oblasti automobilového průmyslu), b) překročení hranice přeshraničními pracovníky ze sousedního státu, c) překročení hranice pracovníky mezinárodní dopravy, d) překročení hranice pracovníky servisu kritické infrastruktury a e) vstup občana Evropské unie na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud předloží potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 se negativním výsledkem.
4 Usnesení vlády č. 200 ze dne 12. 3. 2020 (usnesení č. 73/2020 Sb.)
5 K tomu bod III. písm. d) krizového opatření (pro provoz autoškol), bod III. písm. e) krizového opatření (pro provoz zoologických a botanických zahrad), bod III. písm. f) krizového opatření (pro provoz
knihoven) a bod I. písm. f) krizového opatření (pro vnitřní sportoviště).
6 K tomu bod I. písm. g) krizového opatření
7 K tomu blíže bod II. písm. h) a bod III. krizového opatření.
8 K tomu blíže bod II. písm. d) krizového opatření.

Poslední získaná ocenění
Právnická firma roku 2021
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2021 v kategorii: 
Regionální právnická firma roku 2021.

 
Právnická firma roku 2020
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní stavby.

 
Právnická firma roku 2016
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku.
Novinky
AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 19.4.2022

Je nám potěšením Vám oznámit, že jeden z našich partnerů, JUDr. Jan Malý se probojoval mezi 50 nejvlivnějších lidí v českém fotbale s ohledem na jeho funkci: předseda odvolací komise FAČR. Moc gratulujeme!!!

více

Hledáme posilu do našeho týmu v Praze
Autor: HJF dne 29.3.2022

Hledáme parťáka do našeho právního týmu v Praze na pozici advokátní kocipient/advokátní koncipientka.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 24.3.2022

Jeden z našich partnerů JUDr. Michal Škudrna zodpovídá otázky redaktorovi ČT24 na téma Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU. Rozhovor si můžete prohlédnout od času 0:26.

více

AK HJF v médiích
Autor: HJF dne 16.3.2022

Náš partner JUDr. Michal Škudrna zodpověděl otázky redaktorovi Lidových novin ohledně Aplikace sankcí v ČR uvalené na Rusy v EU.

více

5